Nauka - Społeczne Ognisko Muzyczne im. J. Elsnera

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE
Towarzystwo Muzyczne im. J. Elsnera w Ozimku
SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE
Przejdź do treści
Społeczne Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na:
______________________________
fortepian
organy kościelne
akordeon
gitara
klarnet
saksofon
trąbka
tenor
róg
flet
skrzypce
pekusja
śpiew solowy (uczniowie po mutacji głosu)

ZAJĘCIA

Zajęcia z instrumentu głównego odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Poza zajęciami indywidualnymi na instrumencie, uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Wszyscy uczniowie od klasy I mają raz w tygodniu 45 minutowe lekcje instrumentu głównego oraz 45 minut zajęć teoretycznych. Uczniowie klasy III i IV mają dodatkowe 45 minut zajęć teoretycznych.


Kształcenie trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku ucznia) i kończy się egzaminem dyplomowym. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą ubiegać się o skrócenie czasu nauki przez realizację dwóch klas w jednym roku szkolnym. Zajęcia odbywają się w cyklu 5-dniowym, możliwe jest bardzo elastyczne ustalanie harmonogramów zajęć (zarówno indywidualnych jak i grupowych), co ułatwia organizację nauki osobom kształcącym się w innych szkołach.
W trakcie trwania nauki uczniowie mają okazję występować publicznie w koncertach organizowanych przez szkołę
Copyright 2000-2023 by @ndi
ADRES:
Gminny Zespół Szkół w Ozimku
Janusza Korczaka 12, 46-040 Ozimek
46-040 Ozimek
PRACUJEMY W GODZINACH:

Pon - Pt: 15:15 - 20:00

Phone: +48 784 748 513
Email: ognisko@ognisko-ozimek.pl
Wróć do spisu treści