Nauka - Społeczne Ognisko Muzyczne w Ozimku

Społeczne Ognisko Muzyczne
Towarzystwo Muzyczne im. J. Elsnera w Ozimku
Społeczne Ognisko Muzyczne
Towarzystwo Muzyczne im. J. Elsnera w Ozimku
Społeczne Ognisko Muzyczne
im. J. Elsnera w Ozimku
Społeczne Ognisko Muzyczne
im. J. Elsnera w Ozimku
Przejdź do treści
Społeczne Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na instrumentach:
 • fortepian
 • organy kościelne
 • akordeon
 • gitara
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • tenor
 • róg
 • flet
 • skrzypce
 • śpiew solowy (uczniowie po mutacji głosu)
Zajęcia z instrumentu głównego odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Poza zajęciami indywidualnymi na instrumencie, uczniowie uczestniczą w zajęciach zespołów kameralnych, śpiewają w chórze i przygotowują utwory z akompaniamentem fortepianu.
Każdy z uczniów jest zobowiązany do uczestnictwa przynajmniej w jednej z form zespołowego muzykowania. Ponadto wszyscy uczniowie uczęszczają na przedmioty ogólnomuzyczne - umuzykalnienie, kształcenie słuchu z zasadami muzyki oraz nauka o muzyce z audycjami.
Wszyscy uczniowie od klasy I mają raz w tygodniu 45 minutowe lekcje instrumentu głównego oraz 45 minut zajęć teoretycznych. Uczniowie klasy III i IV mają dodatkowe 45 minut zajęć teoretycznych.
Kształcenie trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku ucznia) i kończy się egzaminem dyplomowym. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą ubiegać się o skrócenie czasu nauki przez realizację dwóch klas w jednym roku szkolnym. Zajęcia odbywają się w cyklu 5-dniowym, możliwe jest bardzo elastyczne ustalanie harmonogramów zajęć (zarówno indywidualnych jak i grupowych), co ułatwia organizację nauki osobom kształcącym się w innych szkołach.
W trakcie trwania nauki uczniowie mają okazję występować publicznie w koncertach organizowanych przez szkołę


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat. Phasellus a sagittis massa. Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Phasellus a sagittis massa. Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Copyright 2000-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści